Veien mot et lettere liv og bedre helse er ikke lett, men det er flere muligheter.

For tiden snakkes og skrives det svært mye om overvekt og ikke minst hvordan overvekten følges av forskjellige livsstilssykdommer som diabetes 2, hjerte-karsykdommer osv. I media henvises det ofte til intensive og langvarige forløp som kan hjelpe den overvektige til å overkomme noen av sine problemer og få et lettere og sunnere liv. Det kan både være internatkurs eller sågar deltagelse i fjernsynsprogram der man følges av eksperter og kameraer gjennom et helt år. Resultatene lyder lovende og spennende. Men det er jo bare noen enkelte få som får slike sjanser og muligheter! Og hvem skulle betale hvis alle overvektige med diabetes eller andre livsstilssykdommer skulle gjennomgå kostbare forløp med personlig trener, coach osv.? Men finnes der så alternativer for de personer som ikke har mulighet for dette i form av tid, økonomi, familie?

Hva professoren sa

På den årlige diabeteskonferansen, Diabetes Update 2016, arrangert av Diabetesforeningen, presenterte Henning Beck Nielsen, professor dr. med. på Syddansk Universitet og overlege ved endokrinologisk avd. M på Odense Universitetshospital, at en “lavkaloridiett” kan være en effektiv metode for å redusere sin vekt og dermed også BMI, og at det kan bidra til å hjelpe diabetikeren til et liv med mindre medisin og bedre helse.

Hva er en lavkaloridiett, og virker det?

På danske sykehus har det i løpet av de senere år vært flere forskningsforløp hvor lavkaloridietter har vært benyttet for å gi en hurtig og effektiv vektreduksjon. En lavkaloridiett kan f.eks. være en diett som starter på fire måltidserstatninger, som i alt gir 800 kalorier per dag. Som oftest er det tale om shakes, supper, grøt og barer som gir en solid metthetsfølelse og inneholder de vitaminer og mineraler som kroppen trenger. På Frederiksberg Hospital har man f.eks. gjennomført en studie med overvektige personer med gikt i knærne. De første åtte uker var de på 100 % måltidserstatning, og de påfølgende åtte uker var det en kombinasjon av måltidserstatning og alminnelig mat slik at dagsrasjonen havnet på 1200 kalorier. Underveis i forløpet ble deltakerne veiledet og fulgt opp. Det samlede vekttapet over de 16 ukene var i gjennomsnitt 12,2 kg eller ca. 13 % av startvekten. Senere er det gjort studier med grupper av disse personene i opp til fire år, og studiene viser at en stor del av gruppen har vært i stand til å vedlikeholde det meste av det vekttapet de hadde oppnådd opprinnelig. De holdt vekttapet ved like enten ved å fortsette gjennom forløpet med én måltidserstatning per dag eller å vende tilbake til en fem ukers lavkaloridiett i løpet av perioden. På denne måten lyktes det deltakerne å «spise seg ut» av behovet for en kneoperasjon. I tillegg til vekttapet ble det også registrert flere andre positive effekter.

Det er lys i tunnelen

Så finnes det likevel alternativer for de overvektige som ikke har mulighet for å delta i langvarige intensive forløp? Eller for de overvektige som trenger en dytt i starten før de får endret kostholdet sitt slik at de kan holde vekttapet ved like? Forskningen viser i hvert fall tydelig at lavkaloridiett kan være en farbar vei.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

FINN KONSULENT